<em id="xvnzz"><p id="xvnzz"><b id="xvnzz"></b></p></em>
   <em id="xvnzz"><pre id="xvnzz"><ol id="xvnzz"></ol></pre></em><strike id="xvnzz"><i id="xvnzz"></i></strike>

     <strike id="xvnzz"></strike>

     <strike id="xvnzz"></strike>

     <form id="xvnzz"><pre id="xvnzz"></pre></form>

     FPC背光源
     01.JL.E05072304-217AS-R9P

     01.JL.E05072304-217AS-R9P

     产品系列:手机灯条产品系列

     产品应用:手机背光源(2″-7″)。

     了解详情
     01.JL.E09766306-155AS-R8P

     01.JL.E09766306-155AS-R8P

     产品系列:平板灯条产品系列

     产品应用:平板背光源(7″-12.5″)。

     了解详情
     01.JL.E15696206-067AS-R7P

     01.JL.E15696206-067AS-R7P

     产品系列:笔电灯条产品系列

     产品应用:笔电背光源(12.5″-17.3″)。

     了解详情
     彩神彩票